Doğramalar güvenlik olarak 3 sınıfa ayrılır; Wk1, wk2 ve wk3. Pvc için olabilirmi bu sistem???

Bu güvenlikler, alüminyumun kalitesi, camın çeşidi ve mekanizmanın serisiyle ilgilidir. Bu ürünlerde yapılacak seçim doğramanın güvenlik derecesini belirler.

 

Camlar, güvenliğin önem arz ettiği noktalarda lamine yâda temperli, yada ikisi bir arada olarak uygulanmalıdır. Lamine cam, iki cam arasına şeffaf bir film koyulup birleştirilmesiyle oluşan bir teknolojidir. Bu sistemde hırsızın bu camdan elini sokup kolu çevirecek kadar bile bir boşluk çıkarması (film varlığı sebebiyle) oldukça zordur. Ayrıca kırılma esnasında camın film sayesinde tutulup etrafa dağılmaması da yaralanmayı önlemesi açısından önemlidir. Temperli cam ise, camın çok yüksek ısıya maruz bırakılarak dayanımının artırılmasıdır. Yine bu camda kırılsa bile çok ufak parçalar olarak döküleceğinden yaralanmaların azaltılması noktasında oldukça etkilidir.

Wk1 derecesindeki bir doğramada kanatlar sadece tekme atma, omuz atma, yukarı itme gibi en baz girişimlere karşı koruma sağlayabilirler.

Wk2’ de ise, doğramanın tornavida, pense gibi orta seviye aletlerle açılımını engellemek hedeftir.

Wk3’ de ise, hırsızın levye vb. aletlerle yapacağı çok daha şiddetli zorlamalara karşı mukavemet sağlamak esastır.