Daha ziyade güvenlik amaçlı, bazen de sınırlayıcı eleman olarak kullanılan korkuluk, aynı zamanda binaya estetik katkıda bulunan yapı elemanlarıdır.

Balkonlar, merdivenler, bina girişleri, teraslar, bahçeler, havuz kenarları, asma katlar vb. noktalar yoğun kullanılan uygulama alanlarıdır.

Camlı ve emniyet çubuklu olmak üzere, uygulama çeşidine sahiptir.